Background

Jukebox

Radiopiraten vullen FM komende weken

Kerst is bij uitstek de tijd dat de radio piraten het meest actief zijn, door vrije dagen en vakanties hebben de radiomakers ale tijd om elke dag een uitzending de ether in te sturen.

De FM band zal dan ook nokkievol zitten met zendpiraten die hun programma bij de luisteraar willen brengen.

Het Agentschap Telecom (AT) krijgt het daarom naar verwachting druk in de laatste dagen van zijn bestaan onder de huidige naam.

De medewerkers van het AT hebben dus geen vakantie en gaan actief op zoek naar de uitzend installaties die veelal onbemand zullen zijn.

Gelukkig hebben de Internet radiostations, waaronder Radio-Expansie niets te vrezen van de jagers van het AT.

De naam van toezichthouder Agentschap Telecom (AT) verandert op 1 januari in Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De inspecteurs die belast zijn met de handhaving van de orde op het ethernetwerk krijgen het de laatste dagen van het Agentschap Telecom nog druk. In grote delen van Nederland staan radiopiraten klaar om gedurende de kerstdagen illegale etheruitzendingen te verzorgen.

Bereik

Radiopiraten – ook wel etherpiraten genoemd – maken zonder vergunning gebruik van ruimte op de FM-band, die in Nederland toch al overvol is. Daarbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van zenders met hogere vermogens en grote – vaak verplaatsbare – antennemasten. In andere gevallen worden de zenders in liftkokers of op daken van hogere flats geplaatst. Door de hogere vermogens in combinatie met plaatsing van de uitzendantenne op grotere hoogte zijn enkele radiopiraten in grote delen van Nederland te beluisteren.

Jaarlijks

De toename van het aantal radiopiraten rond de kerstdagen is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Vooral in het noorden en oosten kan het hele jaar door naar radiopiraten geluisterd worden. In andere delen van het land zijn de radiopiraten vaak alleen rond de feestdagen actief.