Background

Jukebox

Kloof in mediagebruik tussen generaties steeds groter

Het dagelijkse gebruik van de traditionele media – het kijken naar televisie, luisteren naar radio en lezen van papieren dagbladen – blijft dalen.

Kloof wordt groter

Het mediagebruik, vooral van jongeren, speelt zich in toenemende mate online af en op platforms van grote internationale spelers. De kloof tussen het mediagebruik van jongeren en oudere leeftijdsgroepen wordt steeds groter. Dat blijkt uit de Mediamonitor 2023, die het Commissariaat voor de Media publiceerde.

Sociale media

Waar 65-plussers met name lineaire televisie, radio en dagbladen gebruiken, zijn sociale media, online kijken en online luisteren bij jongeren de belangrijkste mediatypen. Het gebruik van TikTok, en ook van Instagram en Snapchat, neemt verder toe. Jongeren gebruiken TikTok ook steeds vaker voor nieuws. In het geval van lineaire televisiezenders zien we dat het gebruik niet toeneemt als de gebruiker ouder wordt.

Generatie-effect

Dat jongeren steeds minder gebruik maken van traditionele media, is dan ook geen leeftijdseffect te noemen, maar een generatie-effect. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen of jongeren wel voldoende in aanraking komen met kwaliteitsnieuws en professionele journalistiek. Om meer te weten te komen over hoe jongeren nieuws op sociale media gebruiken, doet het Commissariaat hier het komende jaar onderzoek naar. Dit onderzoek is een vervolg op ontwikkelingen in het mediagedrag en nieuwsgebruik onder jongeren, die het Commissariaat in zowel de Mediamonitor als het Digital News Report Nederland al signaleerde.

Bron: Mediamagazine.nl