Background

Jukebox

Kamer wil openheid kosten programma’s en salarissen presentatoren publieke omroep

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de salarissen van toppresentatoren en de kosten van radio- en tv-programma’s van de publieke omroep openbaar worden gemaakt. Dinsdag werd hiervoor een motie aangenomen van VVD en BBB waarin het kabinet gevraagd wordt deze transparantie af te dwingen.

Claire Martens (VVD) en Mona Keijzer (BBB) is het nog altijd een doorn in het oog dat de publieke omroep weigert transparant te zijn over de salarissen van hun toppresentatoren. Daarnaast willen de Kamerleden inzicht in de constructies die er bestaan om die salarissen op te plussen. Vaak wordt het salarisplafond omzeild door presentatoren via bv’s in te huren.

Het kabinet wordt dan opgeroepen een zogenoemd transparantieregister in te stellen. In dit register moeten de omroepen de kosten vermelden van elk tv- en radioprogramma dat met publiek geld wordt betaald. Dat moet op een dusdanige manier gedaan worden dat de verschillende kostensoorten transparant worden.

Of het huidige kabinet de motie gaat uitvoeren is nog de vraag. Wel is de kans groot dat het plan opgenomen wordt in het nieuwe regeerakkoord, want onder meer PVV, NSC, BBB en VVD steunden de motie. [RadioWereld.NL]

Bron: radiowereld.nl