Disclaimer Stichting Radio-Expansie heeft de grootste zorgvuldigheid getracht bij het samenstellen van haar site.
Desalniettemin kan de aangeboden informatie onvolledig of niet (meer) juist zijn.

 

De Stichting Aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van Delen van de Site.
Ook Kan Radio-Expansie.nl nimmer garanderen dat de site vrij is van virussen,noch onderdelen daarvan en kan evenmin
instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.

 

Via de site van stichting Radio-Expansie.nl wordt de mogelijkheid geboden toegang te krijgen op sites die door derden worden onderhouden.
Stichting Radio-Expansie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

 

De inhoud van deze website mag alleen gebruikt voor niet commerciële doeleinden en privégebruik.
Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te
stellen aan derden,zonder de uitdrukkelijke,voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Radio-expansie.nl

 

muziek top 50

  • Cor
  • Michael Betuwe
  • studio 10
  • studio 14
  • studio 21
  • studio 8